SayHey

Användarvillkor för SayHey

Tjänsten innebär att du kan skicka riktiga vykort digitalt via SayHey.se för att sedan få dem distribuerade till adressaten i fysisk form hem i brevlådan. Som användare av tjänsten ansvarar du för materialets innehåll och utformning.

Du har inte rätt att göra intrång i upphovsrätt eller varumärke. Om du laddar upp egna bilder måste du vara säker på att du har rätt att använda motivet.
 
Du är ansvarig för att det du skickar inte strider mot lag eller förordning som till exempel marknadsföringslagen eller personuppgiftslagen.
Ditt material får inte väcka förargelse, innehålla pornografi, våld eller hets mot folkgrupp.

Ditt material får inte medföra skada eller olägenhet för SayHey. SayHey förbehåller sig rätten att inte producera eller distribuera vykort vars innehåll eller utformning strider mot dessa tjänstevillkor.

Genom att använda tjänsten har du godkänt villkoren för tjänsten och du förbinder dig att hålla SayHey skadelös för alla kostnader och övrig skada som ditt utnyttjande av tjänsten i strid med dessa villkor har åsamkat SayHey eller tredje man.

SayHey kommer att behandla personuppgifter enligt PUL.

SayHey tar inget ansvar för hur texterna på vykorten utformas.

SayHey kontrollerar ej att angiven adress är riktig.

SayHey ansvarar för att leverera kortet till Posten vid rätt tidpunkt. Därefter har SayHey uppfyllt sin del av avtalet och reserverar sig för eventuella förseningar hos Posten.

För synpunkter på detta avtal, vänligen kontakta oss via sayhey@sayhey.se

SayHey använder cookies på sayhey.se. Dessa kan inaktiveras i dina inställningar, men då kommer tjänsten inte längre att fungera.

SayHey tar inte ansvar för eventuella trafikkostnader som uppkommer vid uppladdning av bild eller betalning av tjänst via sms.

SayHeys tjänster fungerar just nu bara i Sverige och på de flesta nyare mobiltelefonmodeller. Dock kan Sayhey tyvärr inte garantera att tjänsten fungerar på alla modeller.